Vælg leveringsland

Professionel service Muziker

Vores forpligtelser slutter ikke bare ved leveringen af varerne

Det er de færreste e-shops, der kan prale af at have deres eget serviceværksted. Hos Muziker ønsker vi, at kunden skal føle styrken af vores kvalitetsservice fra den allerførste kontakt og at deres positive oplevelse skal vare i mange år fremover. Vores forpligtelser slutter ikke ved selve købet. Vi ved, at det med at efterlade et godt indtryk ikke kun handler om at kunne tilbyde et kæmpestort udvalg af varer til fritidsaktiviteter af høj kvalitet  rimelige priser, at kommunikere hurtigt og kunne rådgive vores kunder fra 26 EU-lande, eller at muliggøre sikker og problemfri betaling ellerlevering til tiden. Vi kan også tage os af kunden efter købet, og ikke lader dem i stikken, selv hvis noget går galt ved et uheld.

Vores reklamationscenter med egen reparationsservice kan hurtigt og professionelt rette op på tingene. For at sikre, at vi er i stand til at opfylde vores forpligtelser i hele garantiperioden eller produktets livscyklus uden unødvendige forsinkelser og ophold, har vi vores eget professionelle team af erfarne reparatører, testere og elektrikere. Vores serviceafdeling er autoriseret til at reparere mere end 30 velkendte mærker. Vi samarbejder også med autoriserede værksteder specialiseret i mere end 160 andre mærker. Du kan regne med vores erfaring!

Vi sælger kun produkter af høj kvalitet, som er grundigt inspiceret før de sendes fra vores distributionscenter. Hvis der på trods af dette opstår fejl eller mangler ved det produkt, du har købt, har du ret til at reklamere over produktet og gøre brug af garantien. Hvordan kan jeg fremsætte en reklamation?